خانه / اطلاعیه ها / ارائه دروس اختیاری جدید برای دانشجویان کارشناسی ارشد –در گروه مهندسی برق و ICT

ارائه دروس اختیاری جدید برای دانشجویان کارشناسی ارشد –در گروه مهندسی برق و ICT

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

گواهی های مرتبط با پارسا کارشناسی ارشد