خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه آموزشی–ویژه دانشجویان روانشناسی–گرایش روانشناسی عمومی
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

اطلاعیه آموزشی–ویژه دانشجویان روانشناسی–گرایش روانشناسی عمومی

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده گروه مهندسی کامپیوتر–گرایش نرم افزار