خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه ۱۰۱– تحویل مدارک ثبت نام– ورودی مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه ۱۰۱– تحویل مدارک ثبت نام– ورودی مهر ۱۴۰۰

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده گروه مهندسی کامپیوتر