خانه / اخبار / اعلام آخرین تاریخ دفاع از پارسا کارشناسی ارشد
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

اعلام آخرین تاریخ دفاع از پارسا کارشناسی ارشد

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– مهندسی معماری