خانه / اخبار / انتخاب استاد راهنما–دانشجویان کارشناسی ارشد– ورودی مهر ۹۹

انتخاب استاد راهنما–دانشجویان کارشناسی ارشد– ورودی مهر ۹۹

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

دومین وبینار بین المللی گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه– ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰– ساعت ۱۴٫