خانه / اخبار تصویری / بارگذاری گواهی در سامانه صدرا
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

بارگذاری گواهی در سامانه صدرا

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

جلسه برخط دفاع پارسا کارشناسی ارشد– گروه مهندسی عمران