خانه / اخبار تصویری / برنامه حضور مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه

برنامه حضور مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد– گروه مهندسی کامپیوتر// گرایش نرم افزار