خانه / اطلاعیه ها / برنامه کلاسی نیمسال اول کلیه گرایشهای کارشناسی ارشد موسسه– ورودی مهر ۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کلیه گرایشهای کارشناسی ارشد موسسه– ورودی مهر ۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی برق-گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک- ورودی مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر– گرایش نرم افزار – ورودی مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی– ورودی مهر ۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد روانشناسی — گرایش روانشناسی عمومی – ورودی مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی معماری – ورودی مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت- ورودی مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی عمران– گرایش ژئوتکنیک – ورودی مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه – ورودی مهر ماه ۱۳۹۹

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

گواهی های مرتبط با پارسا کارشناسی ارشد