خانه / اطلاعیه ها / تایید گواهی و متن همانندجویی شده توسط استاد محترم راهنما
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

تایید گواهی و متن همانندجویی شده توسط استاد محترم راهنما

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد– گروه مهندسی کامپیوتر// گرایش نرم افزار