خانه / اخبار / تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد– گروه مهندسی کامپیوتر
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد– گروه مهندسی کامپیوتر

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

اعلام آخرین تاریخ دفاع از پارسا کارشناسی ارشد