خانه / اخبار / جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی عمران-ژئوتکنیک

جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی عمران-ژئوتکنیک

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر