خانه / اطلاعیه ها / جلسه آنلاین دفاع پارسا کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه آنلاین دفاع پارسا کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

چهارمین وبینار بین المللی گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان