خانه / اطلاعیه ها / دانشجویان کارشناسی ارشد دارای نقص مدرک ورودیهای ۹۷ و ۹۸ کلیه گرایشها
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

دانشجویان کارشناسی ارشد دارای نقص مدرک ورودیهای ۹۷ و ۹۸ کلیه گرایشها

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

گواهی های مرتبط با پارسا کارشناسی ارشد