خانه / اخبار / دریافت فیلمهای آموزشی استفاده از سامانه های آموزش الکترونیک موسسه

دریافت فیلمهای آموزشی استفاده از سامانه های آموزش الکترونیک موسسه

آموزش آنلاین

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

دومین وبینار بین المللی گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه– ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰– ساعت ۱۴٫