خانه / اخبار / راهنمای تنظیم و نگارش صفحه انگلیسی پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمای تنظیم و نگارش صفحه انگلیسی پایان نامه کارشناسی ارشد

صفحه انگلیسی پارسا

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

منشور اخلاق پژوهش جهت اطلاع محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

منشور اخلاق پژوهش