خانه / اخبار / راهنمای ساختار بخش اول پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد موسسه( بجز گروه معماری)
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

راهنمای ساختار بخش اول پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد موسسه( بجز گروه معماری)

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق– گرایش سیستمهای قدرت