خانه / اخبار تصویری / روش مرجع نویسی پیشنهاده و پایان نامه گرایشهای دوره کارشناسی ارشد موسسه

روش مرجع نویسی پیشنهاده و پایان نامه گرایشهای دوره کارشناسی ارشد موسسه

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

دومین وبینار بین المللی گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه– ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰– ساعت ۱۴٫