خانه / اطلاعیه ها / شرایط و ضوابط ارایه دستاورد پژوهشی حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد.
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

شرایط و ضوابط ارایه دستاورد پژوهشی حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد.

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

جلسه آنلاین دفاع پارسا کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی عمران، گرایش سازه