خانه / اخبار / شرکت در جلسات آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت مهمان

شرکت در جلسات آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت مهمان

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– مهندسی معماری