خانه / مهندسی عمران (سازه و ژئوتکنیک)

مهندسی عمران (سازه و ژئوتکنیک)

 • اخبار و اطلاعیه ها 
 • درباره گروه 
 • اعضاء هیئت علمی
 • کارکنان
 • تقویم آموزشی
 • برنامه نیمسال جاری
 • چارت های درسی
 • طرح درس
 • فرم های گروه
 • دستورالعملها
 • زمان بندی جلسات دفاع
 • افتخارات
 • آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • دانشجویان
 • تماس با ما

چهارشنبه ۲۰ آذرماه ۹۸

جلسه مصاحبه علمی جذب عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی عمران مربوط به فراخوان شهریور ۹۸ تشکیل گردید. در این جلسه یکنفر از متقاضیان با درجه دکترای سازه مورد ارزیابی قرار گرفت.

 چهارشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۸

 • فهرست اسامی دانشجویانی که بعلت غیبت بیش از ۳ جلسه حائز شرایط درج نمره صفر در کارنامه خود می باشند : 

دانشجویان گروه عمران که فهرست آنها در ادامه آمده است بعلت غیبت بیش از سه جلسه و اعمال ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی حائز شرایط درج نمره صفر در کارنامه خود هستند لذا اگر مدارک و مستنداتی برای توجیه شورای آموزشی دارند حداکثر تا یکشنبه آینده به مسئول دفتر معاونت آموزشی ، آقای علی نیا تحویل دهند در غیر این صورت نمره صفر در کارنامه ایشان درج شده و این نمره غیر قابل تغییر است.

شماره دانشجویی درس ۱ درس ۲ درس حذفی۳
۹۴۲۱۸۳۰۲ دینامیک اقتصاد مهندسی تحلیل سازه۱
۹۵۱۱۸۳۶۳ طراحی معماری و شهر سازی مهندسی سیستم ها —-
۹۵۱۱۸۳۳۷ طراحی معماری و شهر سازی متره و برآورد پروژه —-
۹۴۱۱۸۳۱۲ متره و برآورد پروژه زبان تخصصی —-
۹۴۱۱۸۲۲۶ سازه های بتن آرمه۲ راه سازی —-
۹۴۲۱۸۲۰۹ سازه های بتن آرمه۲ راه سازی —-
۹۳۲۱۸۲۲۶ اصول مهندسی ترافیک —- —-
۹۵۱۱۸۳۱۸ اقتصاد مهندسی —- —-
۹۵۱۱۸۳۲۸ اقتصاد مهندسی —- —-
۹۵۱۱۸۳۳۲ اقتصاد مهندسی —- —-
۹۵۱۱۸۳۴۲ اقتصاد مهندسی —- —-
۹۶۱۱۸۳۵۲ اقتصاد مهندسی —- —-
۹۳۱۱۸۲۶۵ دینامیک —- —-
۹۶۱۱۸۳۴۲ دینامیک —- —-
۹۴۲۱۸۲۱۶ دینامیک —- —-
۹۴۱۱۸۲۱۳ راه سازی —- —-
۹۴۱۱۸۳۱۵ راه سازی —- —-
۹۳۱۱۸۲۴۱ راه سازی —- —-
۹۳۲۱۸۲۲۵ زبان تخصصی —- —-
۹۴۱۱۸۳۰۳ زبان تخصصی —- —-
۹۴۱۱۸۳۱۰ زبان تخصصی —- —-
۹۴۱۱۸۳۳۴ سازه های بتن آرمه۱ —- —-
۹۴۲۱۸۲۱۱ سازه های بتن آرمه۲ —- —-
۹۵۱۱۸۳۱۴ سازه های بتن آرمه۲ —- —-
۹۵۱۱۸۳۶۱ طراحی معماری و شهر سازی —- —-
۹۴۲۱۸۲۱۲ متره و برآورد پروژه —- —-

 چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

 • طی حکمی از طرف سرپرست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان آقای دکتر حمید رضا هلاکویی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران بعنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران بمدت دو سال انتخاب گردیدند. شایان ذکر است پیش از این آقای دکتر بهزاد شکرااللهی یانچشمه این مسئولیت را عهده دار بوده اند.

گروه عمران موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان در سال ۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی کارهای عمومی ساختمان فعالیت خود را آغاز نموده است. پایه ریزی اولیه گروه مهندسی عمران به همت جناب آقای مهندس منصور سلیمانی فر بنا نهاده شد. ایشان اولین مدیر گروه عمران موسسه بوده و در زمان مدیریت ایشان اکثر زیرساختهای اساسی گروه شکل گرفت. پس از وی آقای دکتر نوید سیاه پلو برای مدت محدودی مدیریت گروه را بر عهده گرفتند. در ادامه نیز آقای دکتر حمیدرضا هلاکویی مسئولیت مدیریت گروه بر عهده داشتند. پس از انتخاب ایشان به عنوان قائم مقام موسسه، با نظر شورای گروه، جناب آقای دکتر بهزاد شکلراللهی بعنوان مدیر گروه عمران انتخاب گردیدند. در حال حاضر  مدیریت گروه بر عهده آقای حمید رضا هلاکویی بوده و گروه مهندسی عمران با  ۵ نفر عضو هیات علمی تمام وقت و  ۲۸ نفر عضو حق التدریس به کار خود ادامه می دهد.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

 • کارشناسی نا پیوسته عمران-اجرایی
 • کارشناسی پیوسته عمران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه
 • کارشناسی ارشد عمران-ژئوتکنیک

مدیر گروه :

 • نام و نام خانوادگی : مهندس حمید رضا هلاکویی  (دانشجوی دکترای مهندسی مدیریت ساخت)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه و دبیر شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:holakoei@yahoo.com
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : میثم رحیمی
 • شماره اتاق : دانشکده فنی و مهندسی – اطاق ۵۰۹
 • شماره تلفن داخلی: ۳۰۰
 • پست الکترونیکی گروه :      omran.mjdkh@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی : حمید رضا هلاکویی(دانشجوی دکترای مدیریت ساخت)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه و دبیر شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:holakoei@yahoo.com
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : سید میثم هاشمی(دانشجوی دکترای مهندسی سازه)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی و شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:Mhashemi010@gmail.com
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : بهزاد شکر اللهی(دانشجوی دکترای مهندسی سازه)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی و شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : محمد حسین عبدالکریمی 
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی و شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی: shariyar40@gmail.com
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : دکتر نوید سیاه پلو
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: معاون آموزشی و عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:siahpolo@acecr.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : سید میثم رحیمی
 • شماره اتاق : دانشکده فنی و مهندسی – اطاق ۵۰۹
 • شماره تلفن داخلی: ۳۰۰
 • پست الکترونیکی گروه :      omran.mjdkh@gmail.com

تقویم آموزشی

برنامه نیمسال جاری

جهت دانلود طرح درس، روی درس کلیک نمایید.

گروه مهندسی عمران
ردیف نام و نام خانوادگی نام درس مقطع تحصیلی گروه آموزشی
۱ بهزاد زراعت آزمایشگاه تلکنولوژی بتن کارشناسی عمران
۲ عادل کاظم پور مکانیک خاک ۱ کارشناسی عمران
۳ عادل کاظم پور مکانیک خاک ۲ کارشناسی عمران
۷ مهدی مهدوی عادلی روش اجزا محدود کارشناسی عمران
۸ حمید رضا هلاکویی اصول مدیریت ساخت کارشناسی عمران
۹ حمید رضا هلاکویی اقتصاد مهندسی کارشناسی عمران
۷ حمید رضا هلاکویی بتن ۱ کارشناسی عمران
۸ حمید رضا هلاکویی بتن ۲ کارشناسی عمران
۹ حمید رضا هلاکویی سمینار و روش تحقیق کارشناسی ارشد عمران
۱۰ حمید رضا هلاکویی مقررات ملی ساختمان کارشناسی عمران
۱۱ نوید سیاه پلو فولاد ۲ کارشناسی عمران
۱۲ نوید سیاه پلو سمینار و روش تحقیق کارشناسی ارشد عمران
۱۳ نوید سیاه پلو فولاد پیشرفته کارشناسی ارشد عمران
۱۴ رمضان شیرعلی داورپناه تکنولوژی بتن کارشناسی عمران
۱۵ نادر سلیمانی فر کاربرد کامپیوتر در عمران کارشناسی عمران
۱۶ مجتبی کبابی قالب و قالب بندی کارشناسی عمران
۱۷ علی دائمی عطار قراردادها و مبانی حقوقی کارشناسی عمران
۱۸ علی دائمی عطار اصول مدیریت ساخت کارشناسی عمران
۱۹ محمد حسین نقشینه اقتصاد مهندسی کارشناسی عمران
۲۰ مهرتاش سلطانی اصول مهندسی ترافیک کارشناسی عمران
۲۱ مهرتاش سلطانی راهسازی کارشناسی عمران
۲۲ مهرتاش سلطانی روسازی راه کارشناسی عمران
۲۳ مهرتاش سلطانی زبان تخصصی کارشناسی عمران
۲۴ سمیه صفار مهندسی محیط زیست کارشناسی عمران
۲۵ سمیه صفار مکانیک سیالات کارشناسی عمران
۲۶ سمیه صفار هیدرولیک و ازمایشگاه کارشناسی عمران

دستورالعملها

زمان بندی جلسات دفاع

افتخارات

 •  آزمایشگاه مصالح ساختمانی
 • آزمایشگاه تکنولوژی بتن
 • آزمایشگاه مکانیک خاک
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح 
 • اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
 • اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
 • اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته عمران
 • اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه دوم، گروه آموزشی کامیپوتر، اطاق ۶۰۳
 • ساعات مراجعه حضوری و تماس: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۴:۳۰
 • تلفن: ۳۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی: ۲۳۶
 • ایمیل گروه : omran.mjdkh@gmail.com
 • کانال تلگرام گروه: –
 • کانال سروش گروه: