خانه / اخبار تصویری / لیست گواهی های مهم مربوط به پیشنهاده و پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

لیست گواهی های مهم مربوط به پیشنهاده و پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر