خانه / اخبار تصویری / کارگاه آموزش اندنوت
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

کارگاه آموزش اندنوت

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده گروه مهندسی کامپیوتر