خانه / اطلاعیه ها / گردش کار دانشجویان متقاضی درخواست برگزاری جلسه دفاع از پارسا کارشناسی ارشد

گردش کار دانشجویان متقاضی درخواست برگزاری جلسه دفاع از پارسا کارشناسی ارشد

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

گواهی های مرتبط با پارسا کارشناسی ارشد