خانه / اخبار تصویری / یادآوری وظایف آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادآوری وظایف آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تغییر شناسه همانند جویی اساتید راهنما