خانه / اخبار تصویری / یادآوری وظایف دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

یادآوری وظایف دانشجویان تحصیلات تکمیلی

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

جلسه برخط دفاع پارسا کارشناسی ارشد– گروه مهندسی عمران