خانه / ۱۳۹۹ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۹

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی ارشد– وردودی ۹۹-۰۰

توضیحات بیشتر »

برنامه کلاسی نیمسال اول کلیه گرایشهای کارشناسی ارشد موسسه– ورودی مهر ۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی برق-گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک- ورودی مهر ماه ۱۳۹۹ برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر– گرایش نرم افزار – ورودی مهر ماه ۱۳۹۹ برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی– ورودی مهر ۹۹ برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد …

توضیحات بیشتر »