خانه / ۱۴۰۰ / مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۴۰۰

ایجاد حساب کاربری در سامانه صدرا برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن ۹۸ / مهر ۹۹ / بهمن ۹۹

توضیحات بیشتر »

جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– گروه مهندسی عمران– گرایش ژئوتکنیک– آقای رضا جانکی

توضیحات بیشتر »