خانه / ۱۳۹۷ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد: اداره تحصیلات تکمیلی به دلیل برگزاری امتحانات پایان ترم از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تعطیل می باشد.

توضیحات بیشتر »

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد: اداره تحصیلات تکمیلی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ به دلیل برگزارری امتحانات پایان ترم تعطیل می باشد.

توضیحات بیشتر »