خانه / ۱۳۹۸ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع خانم سحر معماریان دانشجوی ارشد زئوتکنیک به راهنمایی دکتر حسنی پور با موضوع(مدلسازی رفتار پی نواری با عرض های متفاوت در موقعیت های مختلف مکانی یک شیروانی با شیب های متفاوت) در روز یکشنبه ساعت ۹ در سالن جلستان علمی کاربردی برگزار می گردد.

توضیحات بیشتر »