خانه / ۱۳۹۸ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۸

تصویب پیشنهاده (پروپوزال) کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری

اطلاعیه تصویب پروپزال کارشناسی ارشد عنوان پروپزال : ” طراحی کلینیک تخصصی زنان در اهواز با رویکرد کاهش استرس بیماران با استفاده از محیطهای شفابخش  “ دانشجو : فرنوش رستمی استاد راهنما : آقای دکتر مسعودی نژاد تاریخ تصویب در جلسه تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

توضیحات بیشتر »

تصویب پیشنهاده (پروپوزال) کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری

اطلاعیه تصویب پروپزال کارشناسی ارشد عنوان پروپزال : ” طراحی مرکز بهبود کیفیت زندگی جانبازان PTSD با رویکرد محیطهای شفابخش  “ دانشجو : آقای مهدی مبصر استاد راهنما :آقای دکتر وثیق تاریخ تصویب در جلسه تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

توضیحات بیشتر »

تصویب پیشنهاده (پروپوزال) کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری

اطلاعیه تصویب پروپزال کارشناسی ارشد عنوان پروپزال : ” طراحی خانه مسکونی با تایید بر کاربست مفهوم انعطاف پذیری در خانه های سنتی اهواز   “ دانشجو : آقای کاظم گمراوی استاد راهنما : آقای دکتر حیاتی تاریخ تصویب در جلسه تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

توضیحات بیشتر »

تصویب پیشنهاده (پروپوزال) گروه مهندسی عمران- گرایش ژئوتکنیک

اطلاعیه تصویب پروپزال کارشناسی ارشد عنوان پروپزال : ” بررسی رفتار لرزه ای ریزشمع ها با در نظر گرفتن اثر فرکانس بارگزاری به روش المان محدود  “ دانشجو : آقای طاهر فرمان استاد راهنما : ؟؟؟؟؟؟؟ تاریخ تصویب در جلسه تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

توضیحات بیشتر »