خانه / ۱۳۹۸ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۸

شرایط ارایه (پیشنهاده) پروپوزال به اداره تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ارسال به گروههای آموزشی

شرایط ارایه (پیشنهاده) پروپوزال به اداره تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ارسال به گروههای آموزشی: یکم تا چهارم  همچنین پانزده تا نوزدهم هر ماه (بجز مرداد) تحویل نسخه چاپی پروپوزال که به تایید استاد راهنما و مشاور (در صورت اخذ) رسیده باشد. تحویل نسخه چاپی  “گزاش پیشینه پژوهش” صادره توسط ایرنداک. …

توضیحات بیشتر »