خانه / ۱۳۹۸ / مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۸

تصویب پیشنهاده ( پروپزال) گروه مهندسی برق-گرایش سیستمهای قدرت

پروپوزال آقای علی شمشیر با عنوان ” بهبود پایداری ولتاژ در شبکه توزیع جزیره ای با استفاده از طرح حذف بار تطبیقی-هوشمند : مطالعه موردی شبکه توزیع شوشتر (فرهنگ شهر) ” تحت راهنمایی دکتر مقدسیان در جلسه تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

توضیحات بیشتر »