خانه / اطلاعیه ها / شرایط ارایه (پیشنهاده) پروپوزال به اداره تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ارسال به گروههای آموزشی

شرایط ارایه (پیشنهاده) پروپوزال به اداره تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ارسال به گروههای آموزشی

شرایط ارایه (پیشنهاده) پروپوزال به اداره تحصیلات تکمیلی موسسه جهت ارسال به گروههای آموزشی:

یکم تا چهارم  همچنین پانزده تا نوزدهم هر ماه (بجز مرداد)

تحویل نسخه چاپی پروپوزال که به تایید استاد راهنما و مشاور (در صورت اخذ) رسیده باشد.

تحویل نسخه چاپی  “گزاش پیشینه پژوهش” صادره توسط ایرنداک.

تحویل فایل  PDF  پروپوزال بر روی سی دی.

(این اداره از پذیرش مدارک ناقص معذور است.)

درباره ی داود دواتگران

مطلب پیشنهادی