خانه / اخبار / تصویب پروپوزال (پیشنهاده) کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران- گرایش سازه

تصویب پروپوزال (پیشنهاده) کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران- گرایش سازه

پروپرزال آقای مهدی ملک محمدی با عنوان ” ارزیابی اثر میراگر اصطکاکی بر رفتار لرزه ای پل های فولادی تحت حوزه نزدیک زلزله” به راهنمایی آقای دکتر قمری در جلسه تخصصی شورای دانشکده تحصیلات تکمیلی بررسی و پس از ارایه گواهی پیشینه پژوهش و گزارش سامانه همانندجویی مورد تصویب قرار گرفت. ایشان موظف هستند سه گزارش پیشرفت کار ، — هر دو ماه یک گزارش— به آموزش دانشکده تحصیلات تکمیلی ارایه دهند. ۹۸/۱۰/۰۱

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

مراحل اخذ استاد راهنمای مشغول در سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که توسط شخص دانشجو به دانشکده تحصیلات تکمیلی معرفی می شود