خانه / سید جواد حبیبی (صفحه 25)

سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی ارشد– وردودی ۹۹-۰۰

توضیحات بیشتر »

برنامه کلاسی نیمسال اول کلیه گرایشهای کارشناسی ارشد موسسه– ورودی مهر ۹۹

برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی برق-گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک- ورودی مهر ماه ۱۳۹۹ برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر– گرایش نرم افزار – ورودی مهر ماه ۱۳۹۹ برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی– ورودی مهر ۹۹ برنامه کلاسی نیمسال اول کارشناسی ارشد …

توضیحات بیشتر »