خانه / اخبار تصویری / ارسال /تحویل مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد–ورودی مهر ۱۴۰۰
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

ارسال /تحویل مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد–ورودی مهر ۱۴۰۰

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر