خانه / اخبار / ارسال پیشنهاده کارشناسی ارشد از طریق سامانه اتوماسیون پایان نامه کارشناسی ارشد
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

ارسال پیشنهاده کارشناسی ارشد از طریق سامانه اتوماسیون پایان نامه کارشناسی ارشد

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

منشور اخلاق پژوهش جهت اطلاع محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

منشور اخلاق پژوهش