خانه / اخبار / ایجاد لینک در Adobe connect جهت ارتباط اساتید راهنما و دانشجویان کارشناسی ارشد

ایجاد لینک در Adobe connect جهت ارتباط اساتید راهنما و دانشجویان کارشناسی ارشد

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر