خانه / اطلاعیه ها / تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد–گروه مهندسی برق

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد–گروه مهندسی برق

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

گواهی های مرتبط با پارسا کارشناسی ارشد