خانه / اخبار / ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت– بهمن ۱۴۰۰-۱۴۰۱
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت– بهمن ۱۴۰۰-۱۴۰۱

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده گروه مهندسی کامپیوتر