خانه / اطلاعیه ها / جدول شماره ۱ ( ارایه دروس دوره کارشناسی ارشد)

جدول شماره ۱ ( ارایه دروس دوره کارشناسی ارشد)

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

گواهی های مرتبط با پارسا کارشناسی ارشد