خانه / اخبار / جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– مهندسی عمران–گرایش سازه– خانم اسدی رکنی

جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– مهندسی عمران–گرایش سازه– خانم اسدی رکنی

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

منشور اخلاق پژوهش جهت اطلاع محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

منشور اخلاق پژوهش