خانه / اخبار تصویری / جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– گروه مهندسی عمران

جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– گروه مهندسی عمران

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

یادآوری وظایف آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱