خانه / اخبار / جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی عمران-ژئوتکنیک

جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی عمران-ژئوتکنیک

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

جلسه برخط دفاع پارسا کارشناسی ارشد– گروه مهندسی عمران