خانه / اخبار تصویری / جلسه برخط دفاع پارسا کارشناسی ارشد–گروه مهندسی برق
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

جلسه برخط دفاع پارسا کارشناسی ارشد–گروه مهندسی برق

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده گروه مهندسی کامپیوتر