خانه / اخبار تصویری / روش مرجع نویسی پیشنهاده و پایان نامه گرایشهای دوره کارشناسی ارشد موسسه

روش مرجع نویسی پیشنهاده و پایان نامه گرایشهای دوره کارشناسی ارشد موسسه

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

جلسه آنلاین دفاع از پارسا کارشناسی ارشد– گروه مهندسی معماری