خانه / اطلاعیه ها / شرایط و ضوابط ارایه دستاورد پژوهشی حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد.
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

شرایط و ضوابط ارایه دستاورد پژوهشی حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد.

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

شفاف سازی گردش کار گزارش اصلاحات پارسا کارشناسی ارشد در جلسات آنلاین دفاع