خانه / اخبار تصویری / شرط بارگذاری پیشنهاده کارشناسی ارشد در سامانه صدرا

شرط بارگذاری پیشنهاده کارشناسی ارشد در سامانه صدرا

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

یادآوری وظایف آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱