خانه / اخبار تصویری / عدم تمدید سنوات در نیمسال ۱۰ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۶
  • جلسه دفاع از پایان نامه-گروه مهندسی کامپیوتر

عدم تمدید سنوات در نیمسال ۱۰ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۶

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده گروه مهندسی کامپیوتر