خانه / اخبار تصویری / مراحل ارایه درخواست، آمادگی و برگزاری جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل ارایه درخواست، آمادگی و برگزاری جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

درباره ی سید جواد حبیبی

دکتر سید جواد حبیبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان است. ایشان در حا حاضر مدیر اداره تحصیلات تکمیلی موسسه می باشند.

مطلب پیشنهادی

تصویب پیشنهاده کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر